fbpx

Maja Navodnik – Preložnik

dr. med., specialistka interne medicine

Dober zdravnik zna prisluhniti ljudem in jih usmerjati, pomemben je celosten pristop, kar je še posebno odlika specialistov interne medicine, ki znamo svoje široko znanje uporabiti pri obravnavi svojih bolnikov tudi, ko jih obravnavamo na svojem subspecialističnem področju. V današnji dobi smo podvrženi stresnemu življenju, kar lahko vpliva tudi na naše neravnovesje, nezdrav način življenja ima za posledico številne kronične bolezni, ki jih lahko preprečimo ali vsaj omilimo njihov potek. Vsakdo se mora zavedati, da nosi tudi sam velik del odgovornosti v odnosu do sebe in posledično srečnega in zdravega življenja.

Contact Info: